Zorganizowanie pogrzebu to obciążenie psychiczne dla pozostałej rodziny. Rozpoczyna się czas żałoby, a dodatkowo trzeba uporać się z dokumentacją, podjąć szereg decyzji związanych z pogrzebem. Spotkanie ze śmiercią dla bliskich jest zazwyczaj zaskoczeniem, szczególnie jeśli zgon nastąpił nagle. W takich chwilach warto mieć kogoś, kto pomoże przejść przez wszystkie procedury i cały proces przygotowania ceremonii.

Zgon bliskiego – od czego zacząć?

Kiedy otrzyma się informację o śmierci, która miała miejsce w szpitalu, należy udać się do placówki i poprosić o wydanie ciała z prosektorium. Jeśli zgon nastąpił w domu, powiadamia się lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, najlepiej tego, u którego leczył się zmarły. W obu przypadkach prosi się o wydanie karty zgonu, która składa się z kilku części. Można jednocześnie zawiadomić wybrany zakład pogrzebowy. Usługi pogrzebowe w Lublinie są oferowane przez kilka przedsiębiorstw, warto zdecydować się na takie, które znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania i cieszy się pozytywnymi opiniami. Zazwyczaj pracownik zakładu pogrzebowego, odpowie na wszystkie pytanie i poinformuje, jakie kroki należy podjąć.

Karta zgonu i co dalej?

Karta zgonu to podstawowy dokument, z którym należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam pracownik zarejestruje zgon i wystaw akt zgonu. Będzie on potrzebny w zakładzie pogrzebowym oraz do uzyskania zasiłku pogrzebowego i ubezpieczenia. Kartę zgonu – część dla celów pochówku – należy oddać u zarządcy cmentarza. W biurze zarządcy ustala się wszystkie sprawy związane z miejscem grobowym.

Po spełnieniu formalności należy udać się do zakładu funeralnego celem zawarcia umowy określającej, kiedy i jakie usługi pogrzebowe mają zostać zrealizowane. Należy określić:

  • datę i godzinę oraz miejsce ceremonii pogrzebowej,
  • rodzaj pogrzebu – trumna czy urna,
  • w jaki sposób przygotować zmarłego,
  • sposób transportu ciała,
  • rodzaj ceremonii – religijna czy bezwyznaniowa,
  • czy przygotować palmę lub wieniec,
  • rodzaj oprawy muzycznej.

Jaki inne usługi pogrzebowe w Lublinie świadczą zakłady pogrzebowe?

Zakład pogrzebowy taki jak https://www.styks.com.pl/ nie tylko organizuje ceremonię pożegnania zmarłego. Inne usługi to m.in. transport zwłok na terenie kraju lub z zagranicą. Zdarza się, że zgon następuje z dala od miejsca zamieszkania. Rodzina zmarłego nie chce pochować go innej części kraju czy świata. Większość zakładów posiada odpowiednie pozwolenia i wyposażenie do transportu ciała nawet z odległych zakątków świata. Jednocześnie pracownicy pomagają załatwić wszelkie formalności.